Videonávod pro stroj na zmrzlinu

Důležité informace


Ujistěte se, že elektrické napětí odpovídá typovému štítku na stroji.
Nepřekračujte napětí o více než 10%. Elektrické vedení by mělobýt prověřeno odborným technikem. Průměr elektrického vodičemusí být větší než 2,5 mm.


Ujistěte se, že je stroj uzemněný a dále pokračujte dle návodu

Dle modelu stroje nastavte správnou tuhost, zde začínejtevždy od čísla (GRD 2 nebo 1-10), čím je číslo vyšší, tím je tuhost větší. Při vysokém nastavení hrozí zamrznutí šneků ve válcích atím vážné poškození stroje

Údržbu a servis stroje smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník.Servis a údržbu objednávejte u prodejce. www.strojnazmrzlinu.cz


Správná okolní teplota je od 5°C do 35°C. Důležité je větrání. Vždy dbejte, aby chladič stroje byl volný a hlavně čistý bez prachu. Chladič stroje čistěte každých 14 dnů!

Nespouštějte stroj pokud jsou válce prázdné.Nikdy nezapínejte mražení (tlačítko AUTO), pokud nemátezmrzlinu ve válcích. Zmrzlina musí být vždy v obou válcích.Pokud pojede stroj naprázdno, vážně ho poškodíte.
poškození stroje

Videonávody

zmrzlinový stroj MaxiGel XL

výrobník ledové tříště Cofrimell Oasis 2

Zmrzlinový stroj

IMG_0034_upr_stolek_by_lukas_prokop-1